Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Производи за човечка исхрана и публикации

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
181. 0402

Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување

182. 1501 00 19 00

Други свинска маст (вклучувајќи сало)

183. 0403

Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или аро-матизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао


184. 0404

Сурутка, концентрирана или неконцентрирана или со додаток на шеќер или други материи за засладување; производи што се состојат од природни состојки на млеко со додавање или без додавање на шеќер или други материи за засладување, на друго место неспомнати ниту опфатени


185. 0704

Зелка, карфиол, келераба, кељ и сличен зелковиден зеленчук за јадење, свежи или разладени

186. 0708

Мешунест зеленчук во мешунки или зрно, свеж или разладен

187. 1509

Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано:

188. 1516 20 96 00

Масло од семе од кикиритки, памук, зрна на соја или семе од сончоглед; други масла кои содржат помалку од 50% по маса на слободни масни киселини и исклучувајќи го маслото од палмова јатка (голушка), илипа, кокосов орев, цолза, семе од репка, или масло од копаи


189. 2008

Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:

190. 0714

Маниока, арорут, салеп, ерусалемски артичоки, сладок компир и слични корења и грутки со висока содржина на скроб или инулин, свежи, разладени, замрзнати или сушени, цели или режани или во форма на пелети; срцевина од саго дрво:

191. 0903

Мате-чај

192. 0904

Пипер од родот Пипер; сушена или кршена или мелена пиперка од родот Capsicum или од родот Pimenta

193. 1511 90 19 00

Друго палмово масло и негови фракции, цврсти фракции, освен сурово

194. Ех 4905

Географски и хидрографски карти или слични карти од сите видови, вклучувајќи, атласи, ѕидни карти, топографски планови и глобуси, печатени, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина


195. 1513 11 91 00

Маслов од кокосов орев (корпа) и негови фракции; Сурово масло; Друго; Во пакување со нето маса од 1кг или помала

196. 1513 21 30 00

Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции; Сурово масло; Друго: Во пакувања со нето маса од 1 кг или помала

197. 1514 91 90 00

Масло од репка или масло од синап и нивни фракции,пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани; Друго; Сурово масло; Друго

198. 1515 90 51 00

Други растителни масти и масла, неиспарливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции,пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани; Друго; Други масла и нивни фракции;Сурови масла; Друго;Цврсти;во пакување со нето маса од 1 кг или помала

199. 1515 90 59 00

Други растителни масти и масла, неиспарливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции,пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани; Друго; Други масла и нивни фракции;Сурови масла; Друго;Цврсти, други,течни

Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија