Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.04/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 12.04.2021 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 29.03.2021 Јавна објава
Листа на должници бр.03/2021 за долгови доспеани до 30.11.2020 и неплатени до 28.02.2021 година 16.03.2021 Листа на должници
Оглас бр.03/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 09.03.2021 е-Аукции
Јавен оглас бр.01/2021 за вработување во Управа за јавни приходи 01.03.2021 Вработување
Листа на должници бр.02/2021 за долгови доспеани до 31.10.2020 и неплатени до 31.01.2021 година 24.02.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 15.02.2021 Јавна објава
Оглас бр.02/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 08.02.2021 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2021 за долгови доспеани до 30.09.2020 и неплатени до 31.12.2020 година 27.01.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок 22.01.2021 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 18.01.2021 Јавна објава
Оглас бр.01/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 11.01.2021 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 21.12.2020 Јавна објава
Листа на должници бр.12/2020 за долгови доспеани до 31.08.2020 и неплатени до 30.11.2020 година 18.12.2020 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поведените барања за прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок 11.12.2020 Јавна објава
Оглас бр.09/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 10.12.2020 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 07.12.2020 Јавна објава
Листа на должници бр.11/2020 за долгови доспеани до 31.07.2020 и неплатени до 31.10.2020 година 27.11.2020 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 12.11.2020 Јавна објава
Оглас бр.08/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 09.11.2020 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 06.11.2020 Јавна објава
Листа на должници бр.10/2020 за долгови доспеани до 30.06.2020 и неплатени до 30.09.2020 година 20.10.2020 Листа на должници
Оглас бр.07/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 13.10.2020 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка 05.10.2020 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2020 за долгови доспеани до 31.05.2020 и неплатени до 31.08.2020 година 21.09.2020 Листа на должници
Оглас бр.06/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 11.09.2020 е-Аукции
Оглас бр.05/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 13.08.2020 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок / известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица / физички лица по поведените барања за прекршочна постапка 06.08.2020 Јавна објава
Исправка на Оглас бр.04/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 28.07.2020 Исправка на оглас
Оглас бр.04/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 20.07.2020 е-Аукции
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија