Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Производи за човечка исхрана и публикации

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. Глава 2 МЕСО И ДРУГИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ЈАДЕЊЕ
2. 0301 91 Живи Пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
3. 0301 92 Живи Јагули (Anguilla spp.)
4. 0301 93 Жив Крап
5. 0301 99 Други живи слатководни и морски риби
6. 0407 00 30 00 Живински јајца, освен за приплод
7. 0407 00 90 00 Птичји јајца, освен за приплод
8. 0408 11 80 00 Сушени жолчки
9. 0408 19 81 00 Течни жолчки
10. 0408 19 89 00 Други жолчки
11. 0408 91 80 00 Други живински и птичји јајца, сушени
12. 0408 99 80 00 Други живински и птичји јајца
13. 0701 90 50 00 Компир свеж или разладен, млад, од 01 јануари до 30 јуни, освен за сеидба
14. 0701 90 90 00 Друг компир свеж или разладен, освен за сеидба
15. 0702 00 00 11 Домат, свеж или разладен, од 15 март до 31 декември, освен за сеидба
16. 0702 00 00 19 Домат, свеж или разладен, од 01 јануари до 14 март, освен за сеидба
17. 0703 10 11 00 Кромид во низи, свеж или разладен, освен за сеидба
18. 0703 10 19 50 Кромид свеж или разладен, од 01 април до 30 септември, освен за сеидба
19. 0703 10 19 90 Кромид свеж или разладен, од 01 октомври до 31 март, освен за сеидба
20. 0703 10 90 00 Алма свежа или разладена
21. 0703 20 00 90 Лук свеж или разладен, освен за сеидба
22. 0703 90 00 90 Праз и други лукови свежи или разладени, освен за сеидба
23. 0302

Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304

24. 0709 10 Артичоки, свежи или разладени
25. 0709 20 Шпаргли, свежи или разладени
26. 0709 30 Модар патлиџан, свеж или разладен
27. 0709 40 Целер, освен целер коренаш, свеж или разладен
28. 0709 51 Печурки за јадење од видот Agaricus, свежи или разладени
29. 0709 52 Трифли, свежи или разладени
30. 0709 59 Други печурки
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија