Memorandum_mk
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

12.02.2008
ДЕМАНТ - “Време“ (текст: “Измени во Законот за данок – Државата нема да ги толерира загубарите“)
Во врска со текстот објавен на страна 6 во весникот “ВРЕМЕ“ – “Измени во Законот за данок – Државата нема да ги толерира загубарите“.
 
12.02.2008
Поедноставен даночен режим за трговските друштва - Воведување на годишен данок на вкупен приход за малите бизниси
Со најновите измени на Законот за данок на добивка, за 2007 година се воведува поедноставен даночен режим за трговските друштва – мали бизниси.
 
26.01.2008
Поднесување на Годишен извештај на исплатувачот на приходи за 2007 (образец ПДД-ГИ)
“Образецот ПДД - ГИ” со податоци за исплатите извршени во периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 година, исплатувачот е должен да го поднесе најдоцна до 15 февруари 2008 година до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи, според неговото седиште.
 
20.01.2008
Мобилните екипи на УЈП затворија 68 објекти
На 19.01.2008/сабота/, Управата за јавни приходи спроведе засилени инспекциски контроли во делот на фискализацијата и примена Законот за игрите на среќа на подрачјето на Гостивар, Маврово и Маврови Анови, Крушево, Кавадарци и Неготино.
 
28.12.2007
Посебни даночни постапки за испитување на имот и имотна состојба на физички лица
Во врска со посебните даночни постапки кои изминатиот период предизвикаа посебен интерес, Управата за јавни приходи ja информира jaвноста дека досега се завршени 17 постапки за испитување на имотот и имотната состојба на физички лица, а за кои Управата имаше претходни сознанија дека тој имот лицата го стекнале од неоданочени приходи.
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија