Memorandum_mk
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

19.12.2007
Доследна примена на Законот за регистрирање на готовинските плаќања
Управата за јавни приходи ги повикува даночните обврзници доследно да ги применуваат и исполнуваат обврските кои произлегуваат од Законот за регистрирање на готовинските плаќања.
 
19.12.2007
За готовински плаќања -Задолжително издавање на фискални сметки
Во текот на месец ноември Управата за јавни приходи Регионална дирекција Скопје, по пријави од граѓани на телефонскиот број 198, изврши 61 контрола во делот на фискализацијата и почитувањето на Законот за регистрирање на готовинските плаќања.
 
16.12.2007
Во врска наводите изнесени на конференцијата за печат на СДСМ од 15.12.2007
УЈП апелира политичките партии да не ја користат Управата за јавни приходи за дневно-политички настани, туку активно и конструктивно да учествуваат во јакнење на институциите во Република Македонија.
 
10.12.2007
Повлекување на продажбата на имотот на даночниот должник Југосвен Гевгелија – Турист и Корнелија ДОО
Заради спречување на штетите и последиците за евентуалните купувачи на имотот предмет на јавна аукција која требаше да се одржи на 20.12.2007 година, Управата за јавни приходи – Генерална Дирекција на 08.12.2007 година го повлече Огласот за продажба на движен и недвижен имот по пат на усна аукција за неплатен даночен долг на даночниот должник Југосвен Гевгелија – Турист и Корнелија ДОО објавен на 03.12.2007 година.
 
08.12.2007
Затворени 7 салони за убавина во Скопје
Во текот на вчерашниот ден/петок, 07.12.2007/, Управата за јавни приходи – Регионална Дирекција Скопје изврши контрола на финансиското работење на салоните за убавина (козметички и фризерски салони). Контролите беа извршени заедно и координирано со инспектори од Фондот за ПИОМ и Фондот за здравсто.
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија