Memorandum_mk
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Оддел за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

14.05.2009
Фискализација – Затворен 61 објект во Источна Македонија
Во рамките на спроведените засилени контроли во делот на фискализација и регистрирање на готовинските плаќања, мобилните екипи на Управата за јавни приходи извршија контрола во работењето на 209 даночни обврзници. Кај 64 објекти утврдени се неправилности, од кои за 61 изречена е мерка времена забрана за вршење на дејност од 30 дена.
 
29.04.2009
Од 1 Мај – во употреба нови контролни марки за обележување на алкохол и цигари
Со измените и дополнувањето на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите (Службен весник на Р.М., бр. 53/09 од 23 Април 2009 година), од 1 мај 2009 година во употреба се пуштаат нови контролни марки (бандероли) за обележување на тутунски добра и алкохолни пијалоци.
 
28.04.2009
Билатерална соработка со албанската даночна администрација
Во насока на унапредување на билатералната соработка, од 22 до 24 април 2009 година во Скопје и Охрид, на покана на Управата за јавни приходи, претстојуваше делагација на Даночната Администрација на Албанија (ДПТ).
 
02.04.2009
Од 2009 - престанува да важи обврската за поднесување на “ДД-02“ и “ДД-06“
Ги информираме даночните обврзници дека со измените на Законот за данок на добивка, од 1 јануари 2009 година се укина: правото за пренесување на загубите (член 23-a); и правото на примена на даночната консолидација (член 6).
 
02.04.2009
Бруто плата - Повремени прекини во обработката на пресметките
Во текот на денешниот ден/2 април 2009/, констатирани се повремени прекини во функционирањето на комуникацијата на Управата за јавни приходи со КИБС, поради што е оневозможена контролата на трансакциските сметки на oбврзниците за плаќање на придонеси и прифаќање на пресметката на плата на обврзникот за пресметка и уплата на бруто платата. Во тек е отстранување на проблемот.
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија