Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Оддел за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

27.02.2009
Најниска и највисока основица за пресметување и плаќање на придонеси за февруарска плата 2009
“При утврдување на најниската и највисоката основица за пресметување и плаќање на придонеси за февруарската плата 2009 година, како просечна бруто плата се зема објавената бруто плата за месец ноември која изнесува 27.507,00 денари. Најниската основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува 13.753,50 денари (50% од 27.507,00 денари), а највисоката основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува 110.028,00 денари (4X27.507,00 денари), и истите ќе се применуваат во текот на цела 2009 година.“ (*Министерство за финансии, бр. 02-7919/1 од 27.02.2009 година)
 
24.02.2009
28-ми Февруари - Работен ден за прием на даночни пријави
Ги информираме даночните обврзници дека на 28-ми февруари 2009 година/сабота, од 08.30-16.30 ќе работат службите за прием на даночни пријави во сите даночни кланцеларии на УЈП низ Републиката. Приемот на даночните пријави образец “ДБ”, “КДБ”, “ДБ-ВП”, “РДО-ВП” и “ДД-ИН” ќе се врши и на 2-ри март/понеделник, бидејќи крајниот рок за поднесување на истите се паѓа во неработен ден.
 
17.02.2009
Доставени и обработени месечни пресметки за интегрирана наплата и исплата на јануарска плата
Според последните обработени податоци на Управата за јавни приходи, заклучно со 16 февруари 2009 година, пресметки поднеле вкупно 56.211 работодавци за 430.938 вработени. Од поднесените, одобрени се пресметките на 55.234 обврзници, кои се однесуваат на вкупно 416.115 вработени. Вкупно, со податоците од претходните денови, а заклучно со вчера, плати исплатиле 42.060 субјекти на 324.117 вработени.
 
16.02.2009
Измени Закон за даночна постапка – Избришана обврска за доставување на Биланс на состојба и Биланс на успех до УЈП
Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзниците дека со измените на Законот за даночна постапка (“Сл. весник на РМ” бр.88/2008) одредбите со кои се предвидуваше “Годишната сметка за изминатата деловна година се доставува до Управата за јавни приходи до крајот на месец февруари наредната година” се избришани. Годишната сметка за 2008 година на пропишаните обрасци “Биланс на состојба“ и “Биланс на успех“, се доставува до Централниот Регистар на Република Македонија.
 
13.02.2009
До 15 март - Годишна даночна пријава за остварени приходи во 2008
Граѓаните, како даночни обврзници на персонален данок на доход, имаат обврска приходите кои ги оствариле во текот на 2008 година да ги пријават во Управата за јавни приходи, со задолжително поднесување на Годишна даночна пријава (образец “ПДД-ГДП“). Даночните пријави се поднесуваат од 1 јануари 2009, а најдоцна до 15 март 2009 година кога и истекува законскиот рок за поднесување на образецот “ПДД-ГДП“. Годишната даночна пријава можете да ја доставите во даночните канцеларии на Управата за јавни приходи или преку пошта.
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија