Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

31.12.2018
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2019 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“
Врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2019 година, се променети и тоа за следните придонеси...
 
31.12.2018
Прилагодување на системот е-Персонален данок
Ве информираме дека на ден 02.01.2019 година ќе се врши прилагодување на системот е-Персонален данок (https://e-pdd.ujp.gov.mk) заради усогласување со законските одредби од новиот Закон за данок на личен доход , поради што системот нема да биде во функција. Системот е-Персонален данок, прилагоден согласно новиот Закон за данок на личен доход, ќе започне со примена на 03.01.2019 година...
 
28.12.2018
Работно време на даночните канцеларии на УЈП за прием на барањата за регистрација на Е-ПДД
Во врска со регистрацијата на граѓаните на системот е-ПДД и прием на барањата за регистрација, информираме дека канцелариите на Управата за јавни приходи отворени во општините Аеродром, Ѓорче Петров, Гази Баба и Кисела Вода ќе бидат отворени заклучно со 28.12.2018 година (петок), со исклучок на Даночниот шалтер во општина Чаир каде што ќе се врши прием на барањата и на 31.12.2018 година.
 
28.12.2018
НАСОКИ ВО ВРСКА СО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД
Oд 1 јануари 2019 година започнува да се применува Законот за данок на личен доход објавен во Службен весник на РМ бр.241/18 од 26.12.2018 година. Со овој закон се уредува оданочувањето на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање на данокот на личен доход, даночната основа за пресметување на данокот на личен доход, даночните стапки, роковите за плаќање на данокот на личен доход, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на личен доход...
 
18.12.2018
Граѓани - Наближува крајниот рок за регистрација на системот е-Персонален данок (31 Декември)!
Наближува крајниот рок за регистрација на системот е-Персонален данок (31 Декември). Граѓаните кои досега не ја исполниле својата обврска и не се регистрирале на е-пдд системот, Управата за јавни приходи потсетува дека покрај шалтерите лоцирани во Регионалната дирекција Скопје, отворени се и дополнителни шалтери лоцирани во:
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија