Memorandum_mk
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2019 29.10.2019 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.10/2019 за долгови доспеани до 30.06.2019 и неплатени до 30.09.2019 година 10.10.2019 Листа на должници
Оглас бр.10/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 09.10.2019 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 01.10.2019 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2019 27.09.2019 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 11.09.2019 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2019 за долгови доспеани до 31.05.2019 и неплатени до 31.08.2019 година 11.09.2019 Листа на должници
Оглас бр.09/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 05.09.2019 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2019 02.09.2019 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.08/2019 за долгови доспеани до 30.04.2019 и неплатени до 31.07.2019 година 09.08.2019 Листа на должници
Оглас бр.08/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 08.08.2019 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2019 31.07.2019 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.07/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 12.07.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.07/2019 за долгови доспеани до 31.03.2019 и неплатени до 30.06.2019 година 10.07.2019 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2019 01.07.2019 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.06/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 12.06.2019 е-Аукции
Јавен повик за аплицирање на кандидати - студенти за волонтирање во Управата за јавни приходи (дополнување) 12.06.2019 Јавен повик
Листа на должници бр.06/2019 за долгови доспеани до 28.02.2018 и неплатени до 31.05.2019 година 10.06.2019 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2019 31.05.2019 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.05/2019 за долгови доспеани до 31.01.2018 и неплатени до 30.04.2019 година 10.05.2019 Листа на должници
Оглас бр.05/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 09.05.2019 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2019 30.04.2019 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок за правните лица / трговец поединец и одговорни лица 23.04.2019 Јавна објава
Оглас бр.04/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 11.04.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.04/2019 за долгови доспеани до 31.12.2018 и неплатени до 31.03.2019 година 10.04.2019 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2019 29.03.2019 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известување за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец и одговорни лица 28.03.2019 Јавна објава
Јавна објава за за уредно доставување на известување за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец и одговорни лица 11.03.2019 Јавна објава
Оглас бр.03/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 08.03.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.03/2019 за долгови доспеани до 30.11.2018 и неплатени до 28.02.2019 година 08.03.2019 Листа на должници
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија