Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Данок на личен доход

Електронска пресметка на аконтација на данокот (е-ППД)

Почнувајќи од 01.01.2018 година, за одделен вид на доход кои ги остваруваат во земјата и во странство во текот на календарската година, а се оданочуваат со данок на личен доход (ДЛД), даночните обврзници имаат обврска да изготват и поднесат Електронска пресметка (е-ППД) до Управата за јавни приходи преку e-pdd.ujp.gov.mk во законски предвидените рокови.
За повеќе информации во врска со новиот начин на пресметување и плаќање на данокот на личен доход e-pdd.ujp.gov.mk преземете ја Брошурата „Пресметување и плаќање на е-Персонален данок на доход“ (види http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/67).

Годишна даночна пријава

УЈП ќе издава пополнета Годишна даночна пријава од 2019 година
Врз основа на сите податоци за исплатените приходи (плата, регрес, дивиденда и сл.) од страна на исплатувачите во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година и за приходите кои граѓанинот ги остварил од други физички лица и од странство, како и за приходите од вршење на самостојна дејност, УЈП ќе изготвува и доставува пополнета Годишна даночна пријава до граѓаните најдоцна до 30 април 2019 година. Пополнетата Годишна даночна пријава граѓанинот ќе може да ја преземе и од системот e-pdd.ujp.gov.mk по претходна регистрација на истиот. Граѓанинот ќе има обврска пополнетата Годишна даночна пријава да ја потврди или да ја коригира најдоцна до 31 мај 2019 година.

Видови приходи - Оданочување со данок на доход и даночни поттикнувања

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија