Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Данок на личен доход

Електронска пресметка на аконтација на данокот (е-ППД)

Почнувајќи од 01.01.2018 година, за одделен вид на доход коj гo остваруваат во земјата и во странство во текот на календарската година, а се оданочуваат со данок на личен доход (ДЛД), даночните обврзници имаат обврска да изготват и поднесат Електронска пресметка (е-ППД) до Управата за јавни приходи преку https://e-ujp.ujp.gov.mk во законски предвидените рокови

Годишна даночна пријава

УЈП издава пополнета Годишна даночна пријава од 2019 година
Врз основа на сите податоци за исплатениот доход (плата, регрес, дивиденда и сл.) од страна на исплатувачите и за доходот кој граѓанинот го остварил од други физички лица и од странство, како и за доходот од вршење на самостојна дејност, УЈП изготвува и доставува пополнета Годишна даночна пријава до граѓаните најдоцна до 30 април наредната година, за остварениот доход од претходната година. Пополнетата Годишна даночна пријава граѓанинот ќе може да ја преземе и од системот https://e-ujp.ujp.gov.mk по претходна регистрација на истиот. Граѓанинот има обврска пополнетата Годишна даночна пријава, за остварениот доход од претходната година, да ја потврди или да ја коригира најдоцна до 31 мај наредната година.

Видови приходи - Оданочување со данок на доход и даночни поттикнувања

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија