Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

29.02.2008
Фискализација - Даночните инспектори затворија 298 обејкти
Во тридневните засилени контроли/27-29 февруари 2008/ спроведени во делот на фискализацијата, Управата за јавни приходи затвори 298 објекти. Даночните инспектори го контролираа работењето на даночните обврзници на целата териоторија на Република Македонија, односно во 19 града.
 
21.02.2008
Поднесување даночните пријави за остварени приходи од имот и имотни права (закупнина)
Сите граѓани кои остваруваат приходи од имот и имотни права се должни, во рок од 15 дена од денот на започнувањето на остварувањето на овие приходи, да поднесат аконтативна пријава до Управата за јавни приходи, на чија теритирија се наоѓа имотот.
 
12.02.2008
ДЕМАНТ - “Време“ (текст: “Измени во Законот за данок – Државата нема да ги толерира загубарите“)
Во врска со текстот објавен на страна 6 во весникот “ВРЕМЕ“ – “Измени во Законот за данок – Државата нема да ги толерира загубарите“.
 
12.02.2008
Поедноставен даночен режим за трговските друштва - Воведување на годишен данок на вкупен приход за малите бизниси
Со најновите измени на Законот за данок на добивка, за 2007 година се воведува поедноставен даночен режим за трговските друштва – мали бизниси.
 
26.01.2008
Поднесување на Годишен извештај на исплатувачот на приходи за 2007 (образец ПДД-ГИ)
“Образецот ПДД - ГИ” со податоци за исплатите извршени во периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 година, исплатувачот е должен да го поднесе најдоцна до 15 февруари 2008 година до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи, според неговото седиште.
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија