Memorandum_mk
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2019 28.02.2019 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.02/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 11.02.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.02/2019 за долгови доспеани до 31.10.2018 и неплатени до 31.01.2019 година 08.02.2019 Листа на должници
Јавен оглас бр.01/2019 за вработување во Управа за јавни приходи 01.02.2019 Вработување
Оглас бр.01/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 10.01.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2019 за долгови доспеани до 30.09.2018 и неплатени до 31.12.2018 година 10.01.2019 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2018 (вонреден) 17.12.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.12/2018 за долгови доспеани до 31.08.2018 и неплатени до 30.11.2018 година 10.12.2018 Листа на должници
Оглас бр.12/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 07.12.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2018 29.11.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.11/2018 за долгови доспеани до 31.07.2018 и неплатени до 31.10.2018 година 09.11.2018 Листа на должници
Оглас бр.11/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 08.11.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2018 31.10.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.10/2018 за долгови доспеани до 30.06.2018 и неплатени до 30.09.2018 година 10.10.2018 Листа на должници
Оглас бр.10/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 09.10.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2018 28.09.2018 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.09/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 10.09.2018 е-Аукции
Листа на должници бр.09/2018 за долгови доспеани до 31.05.2018 и неплатени до 31.08.2018 година 10.09.2018 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2018 31.08.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.08/2018 за долгови доспеани до 30.04.2018 и неплатени до 31.07.2018 година 10.08.2018 Листа на должници
Оглас бр.08/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 09.08.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2018 30.07.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.07/2018 за долгови доспеани до 31.03.2018 и неплатени до 30.06.2018 година 10.07.2018 Листа на должници
Оглас бр.07/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 09.07.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2018 02.07.2018 Мобилен даночен шалтер
Исправка на Оглас бр.06/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 20.06.2018 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2018 за долгови доспеани до 28.02.2018 и неплатени до 31.05.2018 година 08.06.2018 Листа на должници
Оглас бр.06/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 07.06.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2018 04.06.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.05/2018 за долгови доспеани до 31.01.2018 и неплатени до 30.04.2018 година 10.05.2018 Листа на должници
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија