Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Даночна регулатива

Во делот Даночна регулатива, можете да вршите пребарување и да ги преземете прописите кои директно или индиректно ја регулираат даночната материја и работата на Управата за јавни приходи.

Преглед на законски регулатива
 
Преглед
Име на регулатива
Данок
Регулатива
Важи од
Данок на добивка
Закони
25.09.2023 
Данок на додадена вредност
Закони
23.03.2023 
Данок на додадена вредност
Закони
25.09.2023 
Данок на личен доход
Закони
01.01.2023 
Данок на личен доход
Закони
19.04.2021 
Данок на личен доход
Закони
09.11.2020 
Донации и спонзорства
Закони
04.09.2015 
Друго
Закони
25.09.2023 
Друго
Закони
18.11.2015 
Друго
Закони
15.12.2015 
Игри на среќа и забавни игри
Закони
29.11.2022 
Општа даночна регулатива
Закони
25.11.2022 
Општа даночна регулатива
Закони
13.11.2015 
Општа даночна регулатива
Закони
03.05.2023 
Општа даночна регулатива
Закони
26.04.2021 
Персонален данок на доход
Закони
01.01.2018 
Придонеси
Закони
20.02.2013 
Придонеси
Закони
31.12.2018 
Придонеси
Закони
19.04.2021 
Придонеси
Закони
09.11.2020 
Радиодифузна такса
Закони
20.09.2017 
Радиодифузна такса
Закони
21.01.2012 
Сите јавни давачки
Закони
22.12.2008 
Фискализација
Закони
18.11.2022 
Општа даночна регулатива
Кодекс
29.10.2013 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2009 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2003 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2008 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2000 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2015 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.1998 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2014 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2007 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2015 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2016 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2009 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2015 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.1998 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2011 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.1999 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2019 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2008 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2000 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2006 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2014 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2016 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2010 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2013 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2012 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2008 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2010 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2013 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.1997 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2011 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2003 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2003 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2017 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2018 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.1999 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.1997 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2001 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2001 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.1999 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2007 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2018 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2001 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2000 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2003 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2005 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2001 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2000 
Поврзани прописи
Меѓународни договори
01.01.2000 
Данок на добивка
Одлуки
16.04.2021 
Данок на додадена вредност
Одлуки
17.03.2022 
Данок на додадена вредност
Одлуки
12.03.2022 
Данок на додадена вредност
Одлуки
01.04.2014 
Данок на додадена вредност
Одлуки
13.10.2023 
Данок на додадена вредност
Одлуки
13.10.2023 
Данок на додадена вредност
Одлуки
16.09.2022 
Данок на додадена вредност
Одлуки
06.10.2023 
Општа даночна регулатива
Одлуки
28.12.2015 
Фискализација
Одлуки
22.06.2019 
Општа даночна регулатива
Полиса
16.06.2017 
Данок на добивка
Правилници
11.01.2020 
Данок на добивка
Правилници
21.06.2019 
Данок на добивка
Правилници
01.01.2015 
Данок на добивка
Правилници
17.12.2011 
Данок на добивка
Правилници
07.04.2016 
Данок на добивка
Правилници
09.12.2020 
Данок на добивка
Правилници
01.01.2021 
Данок на добивка
Правилници
01.01.2021 
Данок на добивка
Правилници
01.01.2022 
Данок на добивка
Правилници
08.04.2014 
Данок на добивка
Правилници
19.10.2019 
Данок на добивка
Правилници
21.03.2019 
Данок на добивка
Правилници
19.10.2019 
Данок на добивка
Правилници
05.02.2020 
Данок на добивка
Правилници
01.01.2022 
Данок на додадена вредност
Правилници
01.01.2024 
Данок на додадена вредност
Правилници
20.01.2012 
Данок на додадена вредност
Правилници
01.07.2014 
Данок на додадена вредност
Правилници
30.12.2020 
Данок на додадена вредност
Правилници
07.03.2014 
Данок на додадена вредност
Правилници
26.01.2024 
Данок на додадена вредност
Правилници
20.08.2003 
Данок на додадена вредност
Правилници
25.09.2019 
Данок на додадена вредност
Правилници
17.06.2016 
Данок на додадена вредност
Правилници
17.06.2016 
Данок на додадена вредност
Правилници
17.06.2016 
Данок на додадена вредност
Правилници
17.06.2016 
Данок на додадена вредност
Правилници
31.03.2022 
Данок на додадена вредност
Правилници
01.01.2017 
Данок на додадена вредност
Правилници
01.01.2015 
Данок на додадена вредност
Правилници
07.03.2014 
Данок на додадена вредност
Правилници
01.01.2021 
Данок на додадена вредност
Правилници
20.12.2023 
Данок на додадена вредност
Правилници
01.01.2020 
Данок на додадена вредност
Правилници
01.07.2014 
Данок на личен доход
Правилници
29.06.2019 
Данок на личен доход
Правилници
27.12.2019 
Данок на личен доход
Правилници
18.01.2020 
Данок на личен доход
Правилници
23.04.2021 
Данок на личен доход
Правилници
07.05.2019 
Данок на личен доход
Правилници
01.01.2021 
Данок на личен доход
Правилници
01.01.2022 
Данок на личен доход
Правилници
01.01.2022 
Данок на личен доход
Правилници
20.04.2021 
Данок на личен доход
Правилници
07.05.2019 
Данок на личен доход
Правилници
15.04.2020 
Данок на личен доход
Правилници
31.01.2020 
Данок на личен доход
Правилници
19.03.2019 
Данок на личен доход
Правилници
09.01.2021 
Данок на личен доход
Правилници
01.01.2024 
Данок на личен доход
Правилници
19.03.2019 
Данок на личен доход
Правилници
27.12.2019 
Донации и спонзорства
Правилници
17.05.2014 
Донации и спонзорства
Правилници
17.05.2014 
Друго
Правилници
16.03.2016 
Друго
Правилници
16.03.2016 
Друго
Правилници
25.09.2023 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
28.05.2001 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
13.09.2011 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
19.02.2002 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
13.12.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
28.02.2014 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
14.10.2011 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
02.03.2013 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
02.03.2013 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
21.03.2014 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
13.09.2011 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
06.10.2012 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
13.09.2011 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
02.07.2013 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
26.01.2013 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
13.09.2011 
Игри на среќа и забавни игри
Правилници
13.09.2011 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
24.03.2011 
Општа даночна регулатива
Правилници
05.02.2019 
Персонален данок на доход
Правилници
24.03.2011 
Персонален данок на доход
Правилници
29.12.2018 
Персонален данок на доход
Правилници
25.11.2011 
Придонеси
Правилници
09.12.2008 
Придонеси
Правилници
01.01.2015 
Придонеси
Правилници
20.04.2021 
Придонеси
Правилници
16.02.2015 
Придонеси
Правилници
26.03.2013 
Регистрација
Правилници
30.09.2009 
Регистрација
Правилници
31.12.2009 
Сите јавни давачки
Правилници
16.01.2009 
Фискализација
Правилници
08.04.2016 
Фискализација
Правилници
31.12.2020 
Фискализација
Правилници
14.03.2022 
Фискализација
Правилници
08.04.2016 
Фискализација
Правилници
08.04.2016 
Фискализација
Правилници
08.04.2016 
Данок на додадена вредност
Упатства
14.02.2001 
Данок на додадена вредност
Упатства
14.07.2010 
Данок на додадена вредност
Упатства
07.08.2003 
Данок на додадена вредност
Упатства
24.09.2014 
Данок на додадена вредност
Упатства
28.03.2001 
Игри на среќа и забавни игри
Упатства
14.04.2014 
Општа даночна регулатива
Упатства
27.12.2023 
Општа даночна регулатива
Упатства
22.01.2014 
Придонеси
Упатства
01.01.2009 
Придонеси
Упатства
 
Радиодифузна такса
Упатства
02.07.2014 
Регистрација
Упатства
14.01.2014 
Регистрација
Упатства
25.11.2014 
Сите јавни давачки
Упатства
02.07.2013 
Фискализација
Упатства
28.02.2014 
Фискализација
Упатства
22.10.2013 
Фискализација
Упатства
25.11.2013 
Данок на добивка
Уредби
28.12.2019 
Данок на добивка
Уредби
22.06.2020 
Данок на додадена вредност
Уредби
12.06.2020 
Данок на додадена вредност
Уредби
18.05.2020 
Данок на личен доход
Уредби
22.06.2020 
Данок на личен доход
Уредби
12.06.2020 
Донации и спонзорства
Уредби
29.05.2020 
Игри на среќа и забавни игри
Уредби
24.04.2020 
Општа даночна регулатива
Уредби
11.07.2020 
Придонеси
Уредби
05.05.2020 
Придонеси
Уредби
12.06.2020 
Придонеси
Уредби
10.06.2020 
Сите јавни давачки
Уредби
30.05.2020 
Сите јавни давачки
Уредби
22.06.2020 
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија